Przejdź do treści

Chrzest Święty

Dokumenty wymagane do udzielenia chrztu:

  • akt urodzenia dziecka
  • świadectwo ślubu kościelnego rodziców, wiek, adres, zawód i miejsce zamieszkania
  • zaświadczenie rodziców chrzestnych z parafii zamieszkania, wiek, adres, zawód i miejsce zamieszkania
  • jeśli chrzest dotyczy osób spoza parafii, konieczna jest zgoda ks. proboszcza z parafii na której terenie dziecko zamieszkuje
  • chrzestnym – wg kodeksu prawa kanonicznego, nie może być osoba żyjąca w związku bez sakramentu (tzw. „wolny związek”), bądź związana tylko cywilnie, ani osoba żyjąca w konkubinacie

Rodzice niezwiązani sakramentalnym małżeństwem:

  • brak ślubu kościelnego (przeszkoda kanoniczna, związek partnerski) nie jest przeszkodą do udzielenia chrztu dziecku.