Przejdź do treści

O parafii

Parafia Objezierze jest częścią dekanatu obornickiego. Ma 2100 mieszkańców. Do parafii należą następujące wioski: część Chrustowa (oddalona od kościoła o 5 kilometrów), Górka I (5km), Górka II (4km), Kowalewko (2km), Nieczajna (3km), Objezierze, Sławienko (7km), Ślepuchowo (2-3 km), Wargowo I (3-4 km), Wargowo II (4km), Wymysłowo (2-3 km) oraz Żukowo (3km). Parafia graniczy z następującymi parafiami: od strony południowo wschodniej z Chludowem, od strony południowej z Sobotą i Żydowem, od strony zachodniej z Popówkiem, od strony północnej z parafią Farną w Obornikach, a od strony wschodniej z parafią w Maniewie.
Na terenie parafii znajdują się dwie szkoły: Szkoła Podstawowa im. J.I. Kraszewskiego w Objezierzu oraz Zespół Szkół im. A.Mickiewicza w Objezierzu. W zespole szkół mieści się gimnazjum oraz szkoły ponadgimnazjalne i policealne.

OBJEZIERZE

W Objezierzu, tuż po upadku powstania listopadowego, w pałacu Adama Turno schronił się przybity klęską Adam Mickiewicz. Gościnność ówczesnych właścicieli sołectwa sprawiła, że Objezierze pojawia się w VII księdze ,,Pana Tadeusza”, gdzie napisane jest jak Mickiewicz przebywał tutaj na polowaniu, zaś Adam Turno posłużył za pierwowzór literackich postaci Asesora i Rejenta. W tutejszym pałacu gościli też m.in.: Józef Ignacy Kraszewski, Julian Ursyn Niemcewicz, Włodzimierz Syrokomla, Edmund Strzelecki i Zdzisław Odyniec. W rękach Turnów dobra objezierskie pozostawały do 1939 r.
Piękny, klasycystyczny pałac zachował się w dobrym stanie do dzisiaj. Mieszczą się w nim obecnie biura i pracownie komputerowe Zespołu Szkół (gimnazjum, liceum, szkoły zawodowej i technikum). Na ścianach pałacu znajdują się tablice upamiętniające pobyt Mickiewicza i Kraszewskiego, wewnątrz zaś wiele elementów dekoracyjnych, a także część dawnego wyposażenia, m.in.: fortepian, szafy biblioteczne w holu i w przedpokoju, marmurowe popiersie Aleksandry Katarzyny Turno oraz kryształowe lustra w sali bawialnej. W pobliskim parku pałacowym znajduje się kopiec Kościuszki. Na południe od pałacu, na pofalowanym terenie, rozciąga się park krajobrazowy, w kształcie zbliżonym do trójkąta równobocznego, o powierzchni 8,55 ha. W jego bogatym drzewostanie przeważają graby, lipy drobnolistne, jesiony i klony, zaś wśród nich znajduje się wiele starych drzew, m.in. jesion (333 cm obwodu), platan (380 cm), dęby (330 cm), topola czarna (550 cm) i białodrzew (540 cm).
 O bogatych tradycjach osadniczych Objezierza świadczy wymownie fakt, iż w jego okolicy znaleziono już 20 stanowisk archeologicznych.
Źródła historyczne z 1170 r. wspominają o Objezierzu jako o Oberzekye – w tym właśnie roku biskup poznański Radwan zapisał szpitalowi przy kościele św. Michała w Poznaniu dziesięciny z wielu wsi, m.in. z Objezierza. Z wsi królewskiej Objezierze stało się wsią klasztorną, a w następnych stuleciach szlachecką. W latach 1386 – 1415 nowym dziedzicem Objezierza został Sędziwój Objezierski, głowa możnego wielkopolskiego rodu.
Do licznych historycznych pamiątek, należy kościół parafialny św. Bartłomieja i św. Klemensa powstały z fundacji książęcej lub joannitów poznańskich u schyłku XI lub na początku XII wieku. Przez wieki rozbudowywany posiada dzisiaj w swojej architekturze wiele elementów romańskich, późnogotyckich i późnobarokowych.