Uroczystość Wszystkich Świętych 1.11. 20 r.

 Niedziela –Ur. Wszystkich Świętych 1.11..20.

 1. Dziś Kościół oddaje cześć wszystkim świętym i przypomina nam, że świętość chrześcijańska polega na naśladowaniu Chrystusa, na cierpliwym życiu każdego dnia duchem błogosławieństw. W poniedziałek Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych i prosimy za tymi zmarłymi, którzy do chwały zbawionych jeszcze nie weszli. W tym dniu będzie procesja w kościele  za naszych zmarłych po Mszy o g. 9 i 18. Jeżeli , ktoś życzy sobie poświęcenie pomnika, to można w środę i piątek – będę czekał na cmentarzu przy krzyżu o g. 15,00.
 2. Zapraszam codziennie do udziału w różańcu za dusze naszych zmarłych z wymienianek. Jak było w październiku i teraz pół godziny przed Msza Św. – o g. 17,30, we wtorek po Mszy rannej. Rozpoczynamy od poniedziałku.
 3. W kalendarzu liturgicznym mamy: środa – św. Karola Boromeusza
 4. Zapraszam do adoracji Najśw. Sakramentu w czwartek o g. 17,00 i piątek od g. 17, 00. W pierwszy czwartek  modlimy się o nowe powołania do kapłaństwa, życia zakonnego, misyjnego i konsekrowanego. . W 1-szy piątek w czasie adoracji powierzamy siebie i parafię Najświętszemu Sercu Pana Jezusa  i Bożemu Miłosierdziu.
 5. W pierwszy piątek od g. 8,00 objazd chorych – dla wszystkich chętnych. Po południu spowiedź św. od g. 16,30.
 6. W 1 –szą sobotę o 9,00 Msza św. wynagradzająca Niepokalanemu Sercu NMP, wcześniej o g. 8,30 Różaniec i na zakończenie Mszy Św.  15 minutowa adoracja i odprowadzenie figurki Matki Bożej.
 7. W najbliższa środę zapraszam na Nowennę mieszkańców Ślepuchowa , będziemy modlić się o Boże Błogosławieństwo w pracy i codziennym życiu.
 8. W tygodniu można rezerwować Msze Św. za wszystkich zmarłych na 1- sze półrocze 2021 r, codziennie po Mszy  .
 9. W dniach od 1 do 8 listopada można codziennie uzyskać odpust zupełny dla tych, którzy w czyśćcu oczekują pełni zbawienia. Odpust zyskuje ten, kto nawiedzi cmentarz oraz wypełni zwykłe warunki, tj. przystąpi do Komunii św. w dniu nawiedzenia cmentarza i odmówi na cmentarzu Ojcze nasz i Wierzę w Boga oraz jakąkolwiek modlitwę w intencjach wyznaczonych na dany dzień przez Ojca Świętego. Jest to przedłużone na cały listopad.
 10. Nasza pamięć o zmarłych wyraża się poprzez modlitwę, najbardziej przez dar Ofiary Mszy Świętej. Wyraża się to również poprzez wymienianki. Do skarbony można je składać – proszę o wyraźne czytelne pismo. Dla naszych zmarłych możemy uzyskać odpust zupełny, łączy się to również z przyjęciem Komunii Św. Można wypisywać kartki z wymiankami za naszych bliskich i dalszych zmarłych. Proszę  – aby wkładać na Miarę możliwości minimum po 20 zł. Łączy się to również z dużymi opłatami za śmieci. Proszę, aby maksymalnie zabierać śmieci z cmentarza. Śmieci proszę  wyrzucać osobno tylko  naturalne- możliwie bez dodatkowych sztucznych rzeczy. Wszystko pozostałe wrzucamy do kontenera – znicze również. Proszę również o uregulowanie prolongat grobów.

11.W kościele  pozostały do renowacji ławki w bocznych kaplicach. Będą one odnawiane na wiosnę.

12. w tygodniu pożegnaliśmy ś. p. Mieczysław Baum i Anna Sroka, wieczny odpoczynek…….

 1.  KOMUNIKAT

Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP

Praktyka pierwszych piątków i pierwszych sobót miesiąca

w okresie epidemii

W okresie epidemii dostęp do sakramentalnej spowiedzi i sakramentalnej Komunii jest dla wielu wiernych utrudniony, czasem wręcz niemożliwy. Z tego względu rodzą się wątpliwości co do zachowania ciągłości pobożnych praktyk dziewięciu pierwszych piątków miesiąca oraz pięciu pierwszych sobót miesiąca, które wielu wiernych podejmuje. Obie praktyki dla zachowania duchowych owoców zakładają przyjęcie Komunii sakramentalnej w określonym czasie.

Posługując się ogólnymi zasadami prawa kościelnego oraz dokumentami dotyczącymi sytuacji analogicznych należy stwierdzić, że:

 • prawo kościelne czysto pozytywne nie obowiązuje przy poważnej przeszkodzie[1];

 

 • w analogicznej sytuacji opisanej przez prawo kościelne nie przerywa się ciągłości owoców duchowych pobożnej praktyki pod warunkiem dokończenia jej zaraz, gdy będzie to możliwe[2];

 

 • dlatego jeśli w trakcie odprawiania praktyki pięciu sobót oraz dziewięciu piątków miesiąca nie jest możliwe spełnienie warunku przyjęcia sakramentalnej Komunii w okresie epidemii, nie ulega przerwaniu ciągłość owoców, a więc nie trzeba tej praktyki zaczynać od nowa, a jedynie przedłużyć tę praktykę o kolejny miesiąc;

 

zaleca się jednakże celem podtrzymania ciągłości praktyki, aby we właściwym dniu (pierwszy piątek / sobota) w okresie braku dostępu do sakramentu, jeśli to możliwe, wzbudzić właściwą danej praktyce intencję oraz skorzystać z możliwości przyjęcia tzw. Komunii duchowej (pragnienia)[3], a także jeśli trzeba, z możliwości uprzedniego oczyszczenia sumienia z grzechów ciężkich poprzez akt żalu doskonałego, gdy nie można się wyspowiadać[4].

DEKRET

W bieżącym roku, w aktualnych okolicznościach spowodowanych pandemią COVID-19,

odpusty zupełne dla wiernych zmarłych będzie można uzyskać przez cały listopad,

przy zmienionych warunkach i dostosowanych do sytuacji dziełach pobożnych, aby zapewnić bezpieczeństwo wiernych.

że w tym roku, aby uniknąć zgromadzeń, tam, gdzie są one zakazane:

 

a.- Odpust zupełny dla osób nawiedzających cmentarz i modlących się, choćby tylko w myśli, za zmarłych przez poszczególne osiem dni, zwykle ustanowiony jedynie na dni od 1 do 8 listopada, dla pożytku wiernych może być przeniesiony na inne osiem dni listopada. Dni te, dowolnie wybrane przez poszczególnych wiernych, mogą być od siebie oddzielone.

 

b- Odpust zupełny związany z dniem 2 listopada, ustanowiony na Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych dla tych, którzy pobożnie nawiedzają i odmawiają tam „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”, może być przeniesiony nie tylko na niedzielę poprzedzającą lub następującą, albo na sam dzień Uroczystości Wszystkich Świętych, ale także na inny dzień listopada, dowolnie wybrany przez poszczególnych wiernych.

 

Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, na przykład ze względu na zakazy gromadzenia się licznych wiernych w miejscach świętych, będą mogli uzyskać odpust zupełny, jeśli tylko łącząc się duchowo z tymi wiernymi, którzy pobożnie nawiedzają miejsca święte, oraz wykluczając wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu i mając intencję kiedy to tylko będzie możliwe spełnić trzy zwyczajne warunki (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego), odmówią pobożnie modlitwy za zmarłych przed obrazem Pana Jezusa lub Najświętszej Maryi Panny (na przykład jutrznię i nieszpory z oficjum Liturgii godzin za zmarłych, Różaniec, Koronkę do Bożego Miłosierdzia i inne modlitwy za zmarłych bliskich ich sercu), albo jeśli podejmą medytacyjną lekturę jednego z fragmentów Ewangelii z liturgii za zmarłych, lub też jeśli wypełnią uczynki miłosierdzia poprzez ofiarowanie Bogu cierpień i niedogodności swego życia.

 

Aby ten dostęp do łaski Bożej, udzielanej władzą kluczy Kościoła, stawał się łatwiejszy ze względu na miłosierdzie duszpasterskie, niniejsza Penitencjaria gorąco prosi, aby wszyscy kapłani posiadający odpowiednie uprawnienia, oddali się z gorliwością i wielkodusznością celebracji Sakramentu Pokuty i udzielali Komunii Świętej chorym.

 

Niemniej, jeśli chodzi o warunki duchowe dla uzyskania odpustu zupełnego, nadal obowiązują wcześniej wydane wskazania zawarte w „Nocie odnośnie sakramentu pojednania w obecnej sytuacji pandemii”