Intencje 21 – 27.12. 20 r.

 Intencje 21.12  – 27.12.2020r.

Poniedziałek 21.18,00 +  Ewa Kujawa – od mieszkańców Starej Wsi

Wtorek  22 g.8,00 Za żywych i zmarłych parafian

Środa  23 g. 18,00 ++ W  intencjach  nowennowych do MBNP i naszych zmarłych

Czwartek 24 g. 9,00 + Urszula Kudlińska

g.21,00 Pasterka         g.23 ,00 Pasterka

Piątek 25.  Ur. Bożego Narodzenia  g.8,00  O szczęśliwe rozwiązanie dla Anny i Jadwigi i o pojednanie w rodzinie.

g.10,00++ Jana Jabkowskiego ( 5r. śm. ) Krystynę i Piotra Jabkowskich Rajmunda Kudlińskiego , zm. z rodz. Popielów Jabkowskich i Kudlińskich

g.11,30 Z prośbą do MBNP o zdrowie obfite Łaski Błog. Boże i Dary Ducha Świętego dla Tymoteusza z ok. 3-ej rocz. Ur. Oraz o zdrowie obfite Łaski dla Sióstr i Rodziców

Sobota 26.   Drugi Dzień Świąt g. 8,00 –wolna g.10,00 + Karolina Balcerowiak i Jan Stachowiak oraz o zdrowie dla Tereski i Alicji

g.11,30 ++ Jan Konieczny – od synowej Ewy z Rodz. g. 14,30 -wolna

Niedziela 27.12. Świętej Rodziny g. 8,00 ++Mariana Sewerynę Franciszka Mieczysława Baumów Piotra Urszulę Jana Ciszaków Jana Hermana Ewę Zofię Jana Jerzego Mariana Roszyków Włodzimierza Frąckowiaka , zm. Księży z parafii

+ 10,00  ++ Bronisława Łech ( 9 r. śm. ) i zm. z rodz. Łechów i Mrozów.

11,30 ++ Stanisławę Antoniego ( r. śm. ) Mariana Tadeusza Mariannę Jadwigę Skowrońskich zm.z rodziny i Proboszczów z parafii i ich Rodziców

14,30+ +Mariannę ( r. śm. ) Stanisawa Radosława Nowaków Jana Walentynę Józefa Zofię Roeslerów Andrzeja Dobryniewskiego zm. z rodzin Nowaków i Roeslerów , Księży pracujących parafii i ch Rodziców++ Jan Maria Tomczak

Nowenna 28.12 – o łaskę dobrej śmierci- o powrót do zdrowia dla Bartosza – o zdrowie psychiczne i duchowe dla Joanny – o powrót do zdrowia dla Bartosza

++ Mieczysław Baum – od syna Wojciecha z rodz.++ + Dżesika Przytuła – od rodziców z córką Oliwią ++ Gabrielę Gilewską ( z ok. Im) Stanisława Gilewskiego Mieczysława Mantaj i Dusze w czyśćcu cierpiące++ Franciszka Budzana – od szwagierki Marii chrześniaka Krzysztofa z rodz. i Sylwii z dziećmi ++ Janiny ( 8 r. śm. ) Bronisława Kurzanów  Antoniego Jandy Mariannę ( 38 r. śm. ) Stanisława Ratajczaków Halinę Spychała Franciszkę Władysława Alfreda Wojtkowiaków oraz zm. z rodziny