6 Niedziela Wielkanocna 22..05.22r.

6 Niedziela Wielkanocy  22.5. 2022r.

 1. Na pożegnanie obdarza Jezus swych uczniów pokojem.
 2. Kalendarz liturgiczny : wtorek – NMP Wspomożycielki Wiernych; środa – Bedy Czcigodnego; czwartek – św. Filipa Nereusza.
 3. Posta6 Niedziela Wielkanocy  22.5. 2022r.
  1. Na pożegnanie obdarza Jezus swych uczniów pokojem.
  2. Kalendarz liturgiczny : wtorek – NMP Wspomożycielki Wiernych; środa – Bedy Czcigodnego; czwartek – św. Filipa Nereusza.
  3. Postarajmy się w miesiącu maju mieć czas dla Matki Bożej. – chociaż na pół godz. o 17,30. Zapraszam na same nabożeństwo z dziećmi i wnukami.( nie ma konieczności pozostawania na Mszy Św. ). We wtorek po Mszy rannej.
  4. Majowe w poszczególnych wioskach w tych miejscach, w których poprzednio odbywały sie o g.20,00: poniedziałek – Kowalewko; środa – Nieczajna; czwartek-Wargowo
  5. W środę możemy polecać się wszyscy Matce Bożej NP, a we wtorek majowe po rannej Mszy Św. o g.8,00.
  6. W czwartek adoracja od g. 17,00 w intencji chorych i cierpiących. W czwartek przypada Dzień Mamy – polecajmy Panu Bogu nasze żyjące mamy  i zmarłe.
  7. W piątek , proszę na Msze i spotkanie młodzież z klasy 8 przygotowującej się do Bierzmowania; a w sobotę młodzież z klasy 1-ej szkoły średniej.
  8. Intencja dla Róż na miesiąc maj: „ Módlmy się, aby ludzie młodzi, powołani do pełni życia, odkryli w Maryi wzór słuchania, głębię rozeznawania , odwagę wiary oraz poświęcenie w służbie”.
  9. Pielgrzymka na Jasna Górę dla nauczycieli i wychowawców jest organizowana 1-2 lipca.
  10. W przyszłą niedzielę Ur. Wniebowstąpienia Pańskiego.

  rajmy się w miesiącu maju mieć czas dla Matki Bożej. – chociaż na pół godz. o 17,30. Zapraszam na same nabożeństwo z dziećmi i wnukami.( nie ma konieczności pozostawania na Mszy Św. ). We wtorek po Mszy rannej.

 4. Majowe w poszczególnych wioskach w tych miejscach, w których poprzednio odbywały sie o g.20,00: poniedziałek – Kowalewko; środa – Nieczajna; czwartek-Wargowo
 5. W środę możemy polecać się wszyscy Matce Bożej NP, a we wtorek majowe po rannej Mszy Św. o g.8,00.
 6. W czwartek adoracja od g. 17,00 w intencji chorych i cierpiących. W czwartek przypada Dzień Mamy – polecajmy Panu Bogu nasze żyjące mamy  i zmarłe.
 7. W piątek , proszę na Msze i spotkanie młodzież z klasy 8 przygotowującej się do Bierzmowania; a w sobotę młodzież z klasy 1-ej szkoły średniej.
 8. Intencja dla Róż na miesiąc maj: „ Módlmy się, aby ludzie młodzi, powołani do pełni życia, odkryli w Maryi wzór słuchania, głębię rozeznawania , odwagę wiary oraz poświęcenie w służbie”.
 9. Pielgrzymka na Jasna Górę dla nauczycieli i wychowawców jest organizowana 1-2 lipca.
 10. W przyszłą niedzielę Ur. Wniebowstąpienia Pańskiego.